ชุด หลอด

หลอด (Disposable Straw)

  • ย่อยสลายได้เร็วกว่าพลาสติกทั่วไป 150 เท่า
  • อายุสินค้า 2 ปีนับจากวันผลิต

 

img_1812

 

img_1812 Disposable Straw ( With wrap print 1 color )
– Diameter 6 mm.
– Length 21 cm
– 5,000 pcs/carton
MOQ 10 Carton 2,100.00 THB/Carton