ชุด หลอด

หลอด (Disposable Straw)

  • ย่อยสลายได้ภายใน 60 วันในปุ๋ย
  • ใช้ได้กับอุณหภูมิสูงสุด 60 C
  • Shelf life 4 เดือนนับจากวันผลิต

 

img_1812

 

img_1812 Disposable Straw ( With wrap print 1 color )
– Diameter 6 mm.
– Length 21 cm
– 5,000 pcs/carton
MOQ 20 Carton 2,300.00 THB/Carton