ภาชนะชานอ้อย (ใช้ครั้งเดียว)


 

ภาชนะอาหารที่ทำจากชานอ้อย สามารถย่อยสลายได้ 100% ในการฝังกลบ

Product Qualification คุณสมบัติที่สำคัญ

  • สามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40c ถึง 250c
  • ทนความร้อนได้ถึง 150c
  • สามารถใส่น้ำและน้ำมันร้อนๆได้โดยภาชนะไม่เสียรูป
  • ใช้งานกับไมโครเวฟได้
  • Shelf life นานถึง 4 ปี

 

CB001 : Box with lid 7 inch x 5 inch
Carton size : 46 * 29 * 39 cm
500 pcs/carton
MOQ 1 Carton 1,343.00 THB/Carton
CB004 : Box with lid 6 inch x 4 inch
Carton size : 52 x 50 x 37 cm
800 pcs/carton
MOQ 1 Carton 1,866.00 THB/Carton
CB025 : Box with lid 9 inch x 9 inch
Carton size : 49 x 48 x 25 cm
250 pcs/carton
MOQ 1 Carton 1,823.00 THB/Carton
CT034 : Tary 7 inch x 5 inch
Carton size : 37 x 35 x 29 cm
1000 pcs/carton
MOQ 1 Carton 2,268.00 THB/Carton
CT041 : Tary 11 inch x 8 inch
Carton size : 65 x 32 x 24 cm
800 pcs/carton
MOQ 1 Carton 3,110.00 THB/Carton
CT039 : Tary 9 inch x 5 inch
Carton size : 47 x 31 x 36 cm
800 pcs/carton
MOQ 1 Carton 2,066.00 THB/Carton
CL010 : Circle Bowl 460 ml
Carton size : 33.5 x 31.0 x 33.5 cm
1000 pcs/carton
MOQ 1 Carton 1,750.00 THB/Carton
CL001B : Circle Bowl 500 ml
Carton size : 65 x 32 x 24 cm
600 pcs/carton
MOQ 1 Carton 1,244.00 THB/Carton
CL038 : Circle Bowl 850 ml
Carton size : 47.5 x 35 x 36 cm
800 pcs/carton
MOQ 1 Carton 2,064.00 THB/Carton
CP013 : Circle Plate 9 inch
Carton size : 48 x 35 x 28 cm
500 pcs/carton
MOQ 1 Carton 1,256.00 THB/Carton
CP011 : Circle Plate 7 inch
Carton size : 38 x 38 x 38 cm
1000 pcs/carton
MOQ 1 Carton 1,733.00 THB/Carton
CP009 : Oval Plate 9 inch x 6.5i inch
Carton size : 48 x 30 x 35 cm
800 pcs/carton
MOQ 1 Carton 1,814.00 THB/Carton
CP005 : Circle Plate 10 inch
Carton size :54 x 33 x 28 cm
500 pcs/carton
MOQ 1 Carton 1,661.00 THB/Carton
CP004 : Circle Plate 6 inch
Carton size :31.5 x 31.5 x 28.5 cm
1000 pcs/carton
MOQ 1 Carton 1,053.00 THB/Carton

 

ทดสอบการใส่น้ำมันร้อนในภาชนะชานอ้อย