บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Disposable packaging) 

    • ย่อยสลายได้เร็วกว่าพลาสติกทั่วไป 150 เท่า
    • อายุสินค้า 2 ปีนับจากวันผลิต

eco-rod051_side

eco-rop_all_top

eco-rob082-pp_side

  Disposable dish / bowl / food box
– จาน 6″, 8″ , 10″
– ชาม 5″ , 7″
– กล่องข้าว 8″ ขนาด 1 ช่อง และ 2 ช่อง
– 500 – 1,800 ชิ้น/ลัง
MOQ 10 Carton 3,000.00 – 3,700.00  บาท/ลัง