ซองฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อม FDA

product-th-01

คุณสมบัติของซองฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ 99 . 99% ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 70% v/v

สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ภายใน 5 นาที

สามารถใส่วัสดุปกรณ์ทุกชนิดที่มีขนาดเล็กกว่าถุง

ต้องมีพื้นที่ว่างเพียงพอต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์

บรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ย่อยสลายได้เร็วกว่าพลาสติกทั่วไป 150 เท่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

อายุสินค้า 6 เดือนนับจากวันผลิต

ขนาด 6″ x 9″

ราคาปลีก 89 บาท