ของใช้บนโต๊ะอาหาร

Gobal Standard, Global Design:

เรามีจุดม่งหมายในการนำคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ผู้คนผ่านสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

Dinnerware : กล่องข้าว

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล

Dinnerware : ชามอาหาร

 คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล

กล่องอาหาร Bioware

ชามอาหาร Bioware