กลุ่มถ้วยเครื่องดื่มเย็น จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถ้วยเครื่องดื่มเย็น จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Disposable Cold Cup) 

    • ย่อยสลายได้เร็วกว่าพลาสติกทั่วไป 150 เท่า
    • อายุสินค้า 2 ปีนับจากวันผลิต

all-pd-2

eco-roc_all02 Disposable Cold Cup
– Clear, 16 oz / Clear 22 oz / two-tone
– 1,000 pcs/carton
MOQ 10 Carton 4,000.00 THB/Carton