ร้านค้าของเรา

 

taladtoryod

open_aec

ตลาดต่อยอด ศูนย์ค้าส่งอาเซียน รองรับมากกว่า 2,500 ร้านค้ากว่า 300,000 ตารางเมตรรวบรวมผลิตภัณฑ์จำนวนมากจากผู้ผลิตทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าเข้ากับแพลตฟอร์มอาเซียนที่พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อความปลอดภัย กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

============================

ECOTOPIA , SIAM DISCOVERY , Ecotopia มาจากการผสมผสานของนิเวศวิทยา + ยูโทเปียเมืองที่เหมาะสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำขึ้นเพื่อคนที่ห่วงใยสังคมและโลก พบกับ Ecotopia ได้ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า Siam Discovery

 

 

============================

 

Shopee ,
ตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

 

 

============================

TCDC ก่อตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ของสังคมและวัฒนธรรมไทยเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย TCDC ไม่ได้เป็นโรงเรียนหรือศูนย์วิจัย แต่เป็นแหล่งความบันเทิงทางปัญญาสร้างแรงบันดาลใจและมีส่วนร่วมในสังคมไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ระดับนานาชาติ จากการจัดนิทรรศการพูดถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการไปยังศูนย์ทรัพยากรที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในมิติต่างๆ นี่คือพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

 

 

============================